REGULAMIN OBIEKTU

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie ogólno przyjętych zasad ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji.

 1. Regulamin określa zasady świadczonych przez nasz Obiekt usług. Gość dokonując rezerwacji lub wpłacając zaliczkę – jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 3. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Potwierdzeniem złożonej rezerwacji jest wpłata na konto zadatku .
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi ( podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego).
 6. Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości.
 7. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.
 8. Na terenie gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie po otrzymaniu zgody gospodarzy obiektu.
 9. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia . W obiekcie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu (palenie możliwe na zewnątrz obiektu).
 10. Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach, odpowiada ich właściciel.
 11. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie gospodarstwa pod stałym nadzorem opiekunów prawnych w szczególności przy zbliżaniu się do zwierząt oraz zbiorników wodnych.